Orígens

Les cases, situades a la part més alta del poble, van ser construïdes sobre les runes de l’antic castell d’origen àrab, enderrocat durant el regnat de Felip V.

Les pedres que encara es conserven d’aquell antic castell i la seva situació damunt el coll d’Albarca donen fe dels seus orígens.

Abandonades i enrunades pel pas del temps, no serà fins l’any 1960 que comencen a ser recuperades. La restauració no acabarà fins la dècada dels anys 80, utilitzant sempre els materials propis de la zona, així com conservant-ne l’estructura arquitectònica original.